Saturday, December 26, 2020

Micropoetry |||

 "De dop schoot los, wel meer dan eens, dan is er maar één iemand de klos, en dat is niet tot nauwelijks de flos waar wij zo naar verlangen, maar juist die wie dichtbij genoeg. Dat is hoe wij het weten, ook als, hummus ut niet zelf weet."

No comments: