Thursday, December 5, 2019

QOTD

"Het was de apathie die het teniet deed. Daar is geen hoeveelheid empathie tegevenover te zetten, dat het recht, of trekken kan."

No comments: