Tuesday, June 2, 2020


"Hij leerde mij dat bomen die een tak verliezen, daar weer in de knop schieten, je verliest jezelf niet echt, het wordt vervangen met de groei van iets nieuws. Je kunt de oude stukjes, jezelf, ook niet zomaar weggooien, de kliko in, dat zou barbaars zijn, een onnodige marteling. Maar je kunt ze wel een plek geven buiten jezelf. De wortels ervan in de grond zetten en met aandacht en zorg en een beetje hulp van de natuur, laten opbloeien tot planten die voorzien van, de voedingsbodem die gemist werd. Je kunt je verliezen en lessen verteren, door op de groei die zij teweegbrachten toen je hun waarde erkende te voeden. Sindsdien lijkt elk stukje restafval, plots een waardevolle mogelijkheid, om meer te creëren."

No comments: