Thursday, April 28, 2016

Het konden is gevonden

Ontmoette haar ouders,
Ze logen,
Ontmoette haar ouders,
Bedrogen,
Door de gebleekte tanden,
Ineen verstrengelde handen,
Schreeuwen in de schaterlach,
Die voor de dag komt,
Wanneer niet de sloot aangehaald wordt,
Omdat dit staartje en kater heeft,
Dat stieren kleeft,
Alsof het kloven zijn,
Aan de voeten die niet droog worden,
Van de oneindige stroom aan tranen,
Die in de granenpaap verdwijnen,
Terwijl zijn kwijnen,
Het kwijl verdeeld,
Over al het zoet,
Dat voor de stoet van fouten staat,
Haar geheugen niet verlaat,
Het proces van genezing vertraagd,
Wanneer deze maagd,
In haar maag zit,
Met hoe je moet handelen met de gevolgen,
Van de opeenvolgende handelingen,
Die niet alleen het hoogtepunt,
Maar ook de drup na de eruptie,
Veronderstellen, vertellen, vertaalde,
Tot het verklaren van afstand,
Discrepantie omhult haar lichaam,
Als een glinsterende laag,
Die traag de laatste lucht verstikt,
Tot ze hikt,
Van het verlangen dat verloren is,
In het kort,
Van de nacht,
Ze niet wacht,
Op de man die thuis licht te wachten,
Maar al haar prachten aan de dronk verspeeld,
Te verveeld,
Door zijn stille hints,
Die niet luid genoeg zijn in een storm,
Maar pas aankomen wanneer de wervel,
Geen vorm maar een lichaamsdeel,
Gesteeld en bespeeld is,
Op de keukentafel,
Waar het zeil aan je billen plakt,
Haar lichaam naar adem hapt,
Terwijl het geluid stuit,
Op het onomkeerbare besluit,
Ertussenuit te gaan,
Ze kwam,
Waarvandaan?
Te ver heen gegaan,
Spelend met de touwtjes die haar poppenspeler,
Afknipte om haar vrij te laten,
Maar ze nog steeds tegen haar praten,
Alsof dit rubber,
Niet verstikt,
Blijft vertrekken tot de dikte,
Drukt en uiteengerukt,
Het onbevruchte maar beruchte,
Porselein klein maakt,
Tot het staakt tegen de regering,
Werkt als de dood voor de waardering,
Terwijl het de sanering van haar leven,
Tegengaat,
Zucht die ze slaakt,
Wanneer mijn knuffel haar niet laat,
Mijn liefkozing haar vertrek in de weg staat,
De gestalte van de nacht,
Niet op de vlucht gaat,
Wanneer ze huilend smeekt,
Dat hij haar niet ook breekt,
Niet zijn winst int,
Na het zijn verslind,
Door de vragen van zijn heersende stem,
Die hem klem willen zetten,
Als de vos die voost met zijn dochter,
Haar moeder mocht er,
Vast vroeger wel zijn,
Maar toen was nu niet meer jij,
De hete brei,
Van jonge liefde,
Waar zij haar dochter nooit over briefde,
De jaloezie,
Van het "ik-weet-nie.."
Kippenvel over de huid mijn witte zwaan,
Als de lach van haar gezicht in heengegaan,
Deur dicht,
Opgelicht,
Ontmoette haar ouders,
Ze logen,
Ontmoette haar ouders,
Bedrogen,
Ontmoette ouders,
Zonder haar. 

They promised to love her to the moon and back,
Like it was magical,
But the love flown off just as the air,
Out of the balloon,
There is no moon.

Like this? Like us! Thanks :))

No comments: