Friday, September 29, 2017

"Tokyo - 2019 - Um-bella-s."

"Da ket staapt nar betuin hijft zeen petjoos badechtzem gaalijkt,
Zin steppan lepon ooks varzichtig ols magijnlek,
Ep do ton leepijn he heft eer zan hijkkon ep vestgapit.
Ook her doo pij, hu tralt ils miezuk.
Prieces dui jestoo ten. 
Net tie hierd nat ta zecht.
Net tie hierd nat ta zecht, dooie mie kijt, man ma kooiet.
He gijdrigt zaach eels an thiesduis, haa groeg ek him ouk zoo hedoun,
Hi ijs ijn blekt hen zwurfkiet nat dij mena wes daat mar.
Jou zij nuit iet oengst haven te rendzworvan els jej bint stet gouwist. 
Eek zig neks, kaam mor hir, iek nem jee mi eek hel jaa ip.
Eek nim jee me ner haat betuinluind.
Hal mier naat min kijnd, man kijt,
Mooien mij ket.
Da dir eus as iltod ijpoon,
Ek els hat not zie liekt, lijf." .

No comments: