Friday, May 17, 2019

Dankbaarheid =


"En toen mijn lippen enkel naar verdoemenis en oorlog smaakte, kuste je ze nog altijd alsof, zij vol van licht en warmte zouden."

No comments: