Friday, May 17, 2019

Q


"En regent valt alleen, wanneer de druk veranderde. En adem halen doen we pas, wanneer de lucht geklaard is. En stilte, is niet er niet alleen voor, maar ook na de storm."


No comments: