Saturday, April 8, 2017

R - A - R - A VER-GE-LIJK-IN-GEN

"Of ik te ver ga", wil ik je vragen,
Maar ik ga graag, voor ver,
Want dat is, waar jij bent,
"Is dit de weg?" keert terug,
Wel, gesteld, vast is zij,
Gelijk aan de manier, van spoorzoeken,
Weg, wijs, of eigen,
Altijd de combinaties,
Die ons verleiden,
Tot evolutie van ongekend,
Jezelf vinden in ver, vreemde,
"Er is geen weg," ga ik verder,
"Die je vingers niet gevolgd hebben,
Ik niet overpeinzend afbreek tijdens opbouwen,
Zodat ik haar zelf,
Bewandelbaar voor je uitrol, mijn weg,
Als jij, jezelf verliest in de eens gebaande voorgegane,
De draden van aangeraakte levens,
In de hoop zelf geraakt te worden,
Je niet opvangen, geen net vormt, om op terug te vallen,
Neem dan mijn lijn, pak het met neerzitten op,
Liefste, levens hebben wij elkaar afgegeven, verloren of zien sterven,
Nog altijd, staat zij open, voor elke baring, zelfs opgesloten in tijdnood,
Kies ik altijd jouw verlossing, over ketenen, ik wil je nooit opsluiten."
Stiltes overheersen, de Zwijger beticht me altijd in mijn geschiedenis te leven, de vorige keer doodde zij me, nu, overleef ik haar, zal ik haar opbaren,
Een zeemansgraf, dat haar in onschuld zinkt tot zij mijn diepe gronden bewaakt,
De Zwijger, hij spint in drieën, heilig als de eenheid gevormd, weten wij beide dat zelfs roepen tot een god waar we niet in geloven, haar niet heiliger gaat maken, dan ons eigen geloof, dan dat wat schikt,
Mijn evenwichtsknutselaar,
Als er alleen één voor is, dan stel ik ver achter bij, zodat als er één na is, de weg nog één maals, hier, kruist.
Dat beulen, ook maar mens mogen zijn, de lijn zo knoopt, dat bewusteloos voor dood valt, ik je niet in stervende stiltes gedichten opdraag, maar je op kan vragen.
Voor leven, waken, uit de dood, wekken.
Wij zijn zes keer in het labyrint verdwaald, dan neem nu van mij aan,
Drie was nooit het jouwe, enkel de herinnering, aan lessen die ik je leerde, in het vereeuwigde geleden,
"Ben je nog met me? Onze handen nog verbonden?"
Het zevende, geen Dionysos tart, wij zijn evenveel hem, als ons, in het dichter dan bij ver weg."

No comments: