X


"Mens, dat het de Godganse dag als een heilige moet pretenderen om voor een Samaritaan of op zijn minst een vrome door te gaan, maar uiteindelijk nooit, geprezen word om het bovennatuurlijke, meer dan menselijke dat het bewoog, enkel afgerekend, hoe het gewezen wordt op het hart dat toch altijd enkel mens weest."

Comments

Popular Posts