Thursday, October 10, 2019

Eenmansmonoloog

"Had hij een verhaal verteld, dan keek hij je ogenblikkelijk aan. Zonder pardon of blozen. Alsof het publiek altijd, overal.
Ik was graag zijn toeschouwer. Nog liever schuilende in de coulisse kijkende naar, zonder enig belet. Soms, wanneer ik achter de lampen stond, leek het net, alsof hij alleen voor mij oog heeft.
Dan kruipt de kippenvel over het lichaam.
Soms, liggen wij in bed, halverwege het opkomen van de zon, begint zijn dans. Hij danst, hele nachten lang. De vingers spelen en spreken. De armen wreken en weven. De benen trillen en verstenen. Ik bekijk hem graag, in zijn dromen. Bedenk mijzelf dan in het theater zittende. Kijkend naar de laatste man op de planken. Het zijnde van eenzaam publiek, dat bestaat uit niemand minder en niets meer, dan enkel ik, alleen.
Hij beweegt frivool, soms al opbiechtende, overgevende. Met tijden fluisterd hij snachts tranen in mijn ogen wanneer hij dronken mompelt, mij vraagt of ik hem alsjeblieft nooit meer in de steek laat. Soms wordt ik wakker van de tranen die over de schouders rollen. Dan dank ik de God waarin hij niet geloofd, dat hij het al slapende, zodat het niet nog eenmaal bewust geleefd zou moeten. Ik neem zijn gelaat en zing slaapliederen, "huil maar niet mijn kind, en als jij stout bent, dan zeg ik niets, huil maar niet mijn kind, ik neem je mee, naar het buitenland." Ik spreek geen Afrikaans maar leerde haar wel zingen. Hij verstaat het niet, maar het hart spreekt bijzonder veel talen en liefde het voornaamste, is ieders moedertaal.
Hij trekt dan, de lakens, de kussens, overtrekken en mij, met de benen, tenen, handen, armen, stopt pas wanneer ik als in houtgreep opgesloten maar fluisteren blijf, "ik ben er al, ik ben hier, je hebt me, je hebt me gevonden, ik ben al hier."
Hij mijmerd dan al longen van hun lucht verknijpende, "ik heb je zo lang gezocht."
Als hij een verhaal verteld, dan kijkt hij je ogenblikkelijk aan. Hij zoekt naar de warmte, die de woorden teweegbrengen, het blozen en het begrip. Hij zoekt naar de ogen die ontvangen met de geest van het hart.
Ik ben graag zijn toeschouwer.
Liefst zijn partner, en in gesprek."

No comments: