Thursday, October 10, 2019

Relatie met een communicatiestoornis

Verzonden
Ontvangen
Verzonden
Ontvangen
Verzonden
Ontvangen
Verzonden
Ontvangen
Veranderen
Verbeteren
Vertellen
Verteren
Vergeven
Vergeten
Verzonden
Ontvangen
Verzonden
Ontvangen
Verzonden
Ongelezen
Verzonden
Onbegrepen
Verzonden
Ontwetend
Verzonden
Ontketend
Verzonden
Ontbonden
Verzonden
Onbezonnen
Verzonden
Verweten
Verzonden
Verspleten
Verzonden
Verhogen
Verzonden
Verbreken
Verzonden
Ontvangen
Verzonden
Ontvangen
Verzonden
Ontvangen
Verzonden
Verzonden
Verzonden
Ontvangen
Gekregen
Gebleven
Gedeeld
Ontvangen
Ontvangende
Ontvangenis.


No comments: