Wednesday, October 2, 2019

X


"In zijn zoen proefde ik revolutie, ontketening en onorthodox optimisme. Het was wild en ontembaar als een plotselinge storm in een wolkloze zomerlucht. Het was rigoreus en roekeloos als een kooi die wagenwijd open gezet. In zijn zoen proefde ik revolutie, volmondig vrijheid en een ongestilde honger."

No comments: