Thursday, January 24, 2019

X

"Er zouden dagboeken over beschreven worden, plaatjes geschoten en geknipt en geplakt worden, bonnetjes bewaard, tot alles verjaard, nog eens nagebladerd werd.

Bij iedere vallen van het lieflijk rood, huiveren van de wind en slaan van het weer, een nieuwe pagina om.

Er zouden boeken aan gewijd worden, dankbetuigingen en buigingen gemaakt, voorwoorden vereerd aan, tot alles verleerd, nog eens nagebladerd werd.

Bij iedere neerdonderen van een nieuwe storm, kietelen van de regen tegen het raam een verse slok, een nieuwe pagina om.

Er zouden levens aan gegeven worden, geen retrour beleid in werking gesteld, dagen gespendeerd aan, tot alles opgeslagen, nog eens nagebladerd werd.

Bij iedere klop van het hart, omslaan van emotie, breken van de kooi en sussende terugkeer, een nieuwe pagina, gevuld.

Tot zij op zijn.
Tot zij op zijn.

Tot zij op zijn, en,
Dan lees ik haar, gewoon nog een keer." 

No comments: