Thursday, February 1, 2018

"Dat, dacht je dat of dan?"

"Alsof ik ooit wist hoe te voelen?
Tijd vloog voorbij zonder goede reden, 
En leven leek honderden jaren verderop,
En ik bedoelde je nooit te kwetsen, pijn te doen, te verlaten, verraden, haatten of fout te doen, ik was er nooit op uit een vriend te verliezen, te kort te schieten, te moeten twijfelen aan of het genoeg was,
En dacht je dat ik blijven zou? 
Trouw aan het verleden,
Vasthoudend aan gistere,
Dat overmorgen, dat ooit, dat misschien wel, dat twijfel, dat hoop, dat vragen, dat denken, dat geloof, dat naïviteit, dat willen, dat bidden om, smeken, vergeven, rennen naar, springen om, zoekend naar, houden van, of hoop,
Dacht je dat hoop genoeg was, 
Om de geschiedenis over en over te redigeren,
Dacht je dat ik zou blijven?
Geklemd om het grote sterke been, onbewogen maar altijd vooruit bewegend op de kuiten van hoe tijd loopt.
Je kijkt me aan, zeg het dan, wat je van me wil, wat je nodig hebt,
Het spijt me toch, ook als het niet zo is, dacht je dat ik blijven zou?
Dat ik nog om kon draaien, van gedachten zou veranderen, terug zou kruipen, om vergeving zou smeken, gistere zou herinneren alsof vandaag, of dat ik het op kon geven?
Dacht je dat ik blijven zou?
En je mag er blijven, ik zal je niet wegtrekken, ontnemen van, je dwingen om, ik zal je niet vertellen wat je moet of mag, de weg uitstippelen of je overhalen om,
Blijf als je wil, doe wat je wil, ik laat je,
Maar dacht je dan dat ik blijven zou?
En je kunt zeggen dat ik veranderd ben, dat ik je vergat, dat ik je achterliet, dat ik koud ben of schuldig,
En je kunt zeggen wat je wil, doen en laten wat je blieft, nooit wetende hoe het eruit ziet aan de andere kant,
Maar dacht je dan dat ik blijven zou? Dat ik zou wachten, dacht je dat ik blijven zou? Terugkijkend naar gistere, vasthouden aan wie was ooit, hopende op morgen,
Dacht je dat ik morgen, blijven zou, voor wat nooit meer terugkomt? Er is maar een weg, en geen terugkeer meer,
Maar dacht je dat ik zou blijven?
Wilde je denken dan, dat ik blijven zou?"

No comments: