Thursday, January 12, 2017

"Gazza - et al."

16:31-20:08 u

"Is het je kunst of waarheid? Vraag je me,
Probeer te bedenken hoe ik mijn denken hierover kan uitleggen,
Maar ik struikel over 'je kunst',
Herinner me de vergelijking die je noemde tijdens lunch,
"Is het kunst of therapie?"
Altijd lijnrecht tegenover elkaar gepositioneerd,
Terwijl deze langs, naast en in elkaar aanraken,
Zou mijn antwoord kunnen herhalen,
Om te testen of je dezelfde herinnering zou ophalen,
Maar je weet wanneer ik het heerlijke van oneerlijk spelen opgooi,
Ik heb geen kaart meer om me in te dekken,
Vertel je het uitgangspunt waarin mijn waarheid begint, de ingang waar kunst zetten heeft kunnen vol maken,
Bewaak vanaf ver, ziet er uit alsof de lezer bepaald,
Bepaald niet het antwoord waar je op wacht,
Wil je terug geven hoe je geschreven woord mijn schreeuw temt tot gevatte stem,
Maar de woordkeuze is te groot voor deze chaot,
Besluit sluimerend met de billen bloot te gaan,
Iedere keer slipt er een deel van de naakte waarheid omhoog,
Gierig als ik ben om jouw kunst te leren kunnen,
Gunnen de blaren op mijn vingers je het lenen van mijn schrift niet,
Geniet van het vraagstuk, wil ik je zeggen,
Maar het is te gevat, enkel nemen zou het geven bestelen in het beleven van gedeelde verbeelding,
Wil bazelen over of je wat je als onwerkelijkheid ervaart ooit om kan zetten in waarheid?
Maar geheid dit is waar het tijd is,
Vertel je wat er staat van kop tot staart,
Sla het been nu nog even over, voor het geval ik morgen de benen moet nemen,
Dat is hoe wij liefhebben,
Heel al gebroken, staan mijn all stars iedere nacht schrijnend in het donker klaar,
Mocht er een alarmbel klinken in je woorden, in mijn stem,
Dan zet ik de trillingen om in rillingen van over verhitte spieren,
Sla als storm op de vlucht,
Zonder zelfs nog maar mijn veters te stikken,
Mocht ik verdwalen web ik de weg hier wel uit,
In gang het 'gazette plan'."


Gazette plan.

Like this? Like us! Thanks :))

No comments: