Tuesday, March 19, 2019

"Lite mer varje dag."

"En als het grote woord, het woord dat niet genoemd wordt, dat wij onontkomenlijk leek, maar wel te voorkomen was, als dat waar wij dorpelingen niet over spreken, de protesten niet langer waardig is, een eigen keuze, niet langer van de tong gesleurd of pot gerukt, geen leven bezit of neemt of drie doet sterven ineens, als mogen opdat, als denken over morgen vandaag en als angst niet langer raadgever en vastklampen aan geen motivatiecoach of lifestyle guru wezen zou, dan was acceptatie van en dankbaar zijn om, zelfs als het verloren, bij eigen keuze, of hand, toedoen, niet meer wat er toe deed, enkel nog hoe het als een wolk altijd in literaire werken genaamd wordt, opdat wij, beter dan het beestje bij zijn naam, de hemel willen doen beschrijven zelf als zij weldegelijk de hel en alle ringen. Dan was het als een wolk die komt en gaat, een wolk die er niet zijn kan zonder lucht, en de lucht, was er eerst, daarvoor al, en de lucht, de hemel, zal er ook daarna nog altijd, wezen en leven en hoe zij ook aanschouwd word, genoemd wordt, waarvan zij ook beticht wordt, dat zij te snel omslaat, het onduidelijk is wat te verwachten, dat er niet te kleden is op, of de helft nog vies is, dat stormachtig en regen ook hoort bij, dat schaduw met tijden het licht verschijnt in al haar duister, dat ramen met stof en half gelapt, dat slippers soms, en meer slechte keuzes zijn opdat de lucht dicteren zal. Daarom dan ook, zou een stilzwijgend schrijver als ikzelf, die niet met activistische stormen en daadkracht door weer en wind in de kracht van de longen en het vermogen door te zetten tijdens het trillende van de lippen, en de zin af te maken opdat het er de zinnen op gezet heeft, pleiten, dat wij op zijn minst, in het geschreven woord, haar naar zouden noemen, opdat zij wel degenlijk, in de wereld hoort, zelf als een wolk een wolk wezen zou in metafoor. Er is geen tegen en voor enkel een keuze zegt de man, wat alles zegt er is geen keus als was die er wel. En elke dag een beetje meer, lijkt de fout, een keus te worden, dat het dalen van en afkoelen, dat grilligheid acceptatie, onmogelijk, tot keus doopt achteraf alsof ook dat heilig was." 

No comments: