Wednesday, September 25, 2019

Overlijdensbericht:

"Met de beste bedoelingen is de Liefde vanochtend gestorven. Zij zal een zeemansgraf krijgen, een korte ceremonie. Gelieve geen tranen te laten, de nabestaande hebben een dienst met gesloten kist aangevraagd. Wil u nog afscheid nemen van mevrouw, dan kunt u op donderdag avond tussen 19.30 en 21.30 langskomen bij Het Hemelvaartshuis. Graag verzoeken we u, geen bloemen of grafstukken aan te dragen. Liefde gaf aan, dat de vergankelijkheid van, haar altijd gemarteld heeft, zelfs in de Goude eeuw. Wilt u een bijdrage leveren aan het afscheid dan ontvangen wij graag een geredigeerde versie van het lied "All you need is love" van The Beatles, mevrouw gaf aan, dat Liefde soms, niet genoeg is, en het gebroken hart waaraan zij overleed, door de onwetendheid van 'voor zijn of haar eigen bestwil', 'dood door duizend kwetsuren', en als laatste, 'maar ik wil en met alle beste bedoelingen, ik hou toch van je'. Graag behoeft zij de achterblijvers en nabestaande te behoeden voor het overgelaten zijn aan of verlies van, ontvankelijkheid en intuïtie op het gebied van. U bent, van parten harte, uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste afscheid van de Liefde. Wij vragen u uit respect zonder enige kledij te komen voor de dienst, opdat kwetsbaarheid en naakt haar grootste noodzaken waren in dit aardse leven, en haar de zingeving van het hiernamaals al in het eerste leven deden proeven. Wij danken u voor uw relatie tot de Liefde en zien u graag tijdens de dienst. Bent u niet beschikbaar om het laatste afscheid bij te wonen, dan ontvangen wij graag een tijdige afwijzing, zodat de hoop en naïviteit waar de familie Liefde bekend om staat, niet de overhand van de organisatie zal overnemen. Hartelijk dank voor uw aandacht en begrip. Vriendelijke groet, Hoofdpijn en zonen Inc."

No comments: