QOTD


"Wanneer je je afvraagt of je het wel waard bent geliefd te zijn, dan is er maar een ding van waarde, de reis naar binnen, de ontdekkingstocht bevaren over de grillige golven van de Zeeën der Zelf Liefde op naar de grote onbekende kusten van werelden die Acceptatie en Onvoorwaardelijheid heten, waar alle verstekelingen stranden, om te vinden wat ook alleen maar alleen gevonden kan. Tot het binnenste buiten alle twijfel overschaduwd. Licht maakt waar vertrouwen leeft als onze confidante."

Comments

Popular Posts