"|| - Wanneer."

"Op het moment dat het niet meer te vertrouwen was.
Niet perse dat het de eerste leugen was waar op betrapt werd.
Juist, dat er geen moeite meer werd gedaan om de leugens te verbloemen.
De schrikbarende helderheid van een spiegel die niets anders doet dan tonen.
De gebreken in de ogen, het bloedende hart, de wanhoop van een gezicht dat zo bleek en vaal geworden, bijna emotieloos.
Hoe dof beloftes langs het lichaam af vallen wanneer met speeksel of woede aan de voeten neergelegd.
Geen verontschuldiging.
Hoe smakeloos te spreken over gevolgen aanvaarden wanneer de handen niet langer uitgestrekt.
Toen de empathie uit de stem verdwenen leek wanneer "Carmen," de lippen over liep.
Daar werd verloren wat onaantastbaar toch altijd de zekerheid gaf, dat.
Tijdens het begraven van het begrip en de wetenschap, dat er zonder bereidheid, geen toe of aankomst is.
Het landschap was niet langer een bouwconstructie, enkel nog een ooit aangenomen landgoed,
Dat zelfs braakliggend,
Toch in beheer van."

Comments

Popular Posts