Saturday, February 29, 2020

"||| - Wie."

"Het spiegelplafond viel naar beneden recht op het hoofd van degene die nooit vroeg waarom.
En zoals altijd, telt elk overeengekomen gemeenschappelijke realiteit, zwaarder dan de waarheid.
Er liep een paarse broek met bloemen voorbij in grote haast.
Met vlagen van duisternis en licht. Onbevangen voor het rechtlijnige van constructie getrouw.
Zo liepen er veel voorbij, gehuld in de laatste mode of zo bekleed met afstekende identiteit uit de hoop.
Toch liepen er weinig broeken rond die van bloed kunnen zeggen dat ze 'n Broek wezen.
Hij droeg ze nooit. Of nauwelijks.
Keek wel altijd, vanaf veilige afstand, naar de voorbijflanerende lokroepen die al tongstrelend fluisterde "er is nog zoveel meer,"
En de man, die nooit vroeg waarom, ging hemzelf de vragen stellen die onomkomelijk.
De rots spleet in tweeën, toen het water zichzelf over de erosie brak.
De branding woedt tegen het zere been, glimlacht daarna als een boer met kiespijn de lucht weer klaar.
Maar zie daar, uiteindelijk, zijn het niet de antwoorden, maar de vragen die gesteld, die de uitkomst bepalen.
"Wat heb je nodig?"
Is soms, 'n verhuld antwoord."

No comments: