O

"En ik denk dat vrouw zijn, tegenwoordig, om je eigen religie belichamen gaat, 
Waar zou onze menselijkheid en de vanzelfsprekende warme huiselijkheid in een moeders nest nog als onuitgesproken leven in deze tijd, als het niet was gebouwd op de schouders van jonge vrouwen met de weergaloze ambitie het leven voor hún kind beter te maken, dan dát wat zij kende?
Wat anders dan geloof, dan het eindeloos herhalen van het eigen crédo?

"Onvoorwaardelijkheid. Hoop. De mens is van nature goed. Vertrouw op het hart. De mens is van nature puur. Eerlijkheid voor alles. Kwetsuren worden kracht. De mens is van nature veerkrachtig. Positiviteit geeft elk mens vleugels. Wij groeien in nieuwsgierigheid." 

En ik denk dat moeder zijn, worden, wensen, hedendaags vaak tegendraads vraagt, om op de wereld te vertrouwen waar wij zelf beschadigt door zijn geraakt, maar wij moeten, geloven in de eigen religie, het universum stuurt, herhaal je credo, zeg het nogmaals, bid tot je eigen hart, dat het zacht zal blijven ongeacht leven of dood, smeek het ratio je zinnig te houden in de waanzinnige tijden van overleven om leven door te geven, zeg dank bij elk aangezicht van vrede en geluk in dé wereld, jouw wereld, kind mijn kind, en deel je lichaam als de tempel van haar ontstaan, voed hen na de borst, kennis voor de honger naar leren, sluit je armen enkel voor liefdevolle omhelzingen en breng ze groot met het gezegde,

"Door mijn kracht. Door mijn kracht, door mijn grote kracht. Mens, ik ben zo waardig, dat ik een met het mijn ben, spreek en je zult geliefd worden." 

En ik denk, dat het dragen, hier en nu, een vrouw vraagt, haar geloof tot zichzelf te bekeren. "Opdat er liefde was, zij keek, en zag dat het goed was." 

"Door mij, met mij, en in mij, zul je altijd gedragen worden, nu, en tot het einde der tijden. Onvoorwaardelijk." 

Of ik geloof dat een universele religie zou kunnen bestaan? Ja. Maar natuurlijk. Wij spreken alle in de taal van ontembare menselijke emotie. Wij spreken allemaal, liefde, troost, hoop, verdriet, rouw en geloof."

Comments

Popular Posts