Monday, August 12, 2019

I-air

"Er loopt een lijn,
Of eerder nog een vraag.
Een muur tussen gesloten vragen die graven naar open antwoorden.
Ik zie een man en meisje.
Een vrouw en een jongetje.
Zij houden elkaars handen stevig vast.
Moedigen elkaar aan met de stilte complimenten.
Fluisteren slaapliederen al vragende.
Er loopt een lijn,
Of eerder nog een weg.
Een brug tussen hier en daar, toen en nu, ooit en altijd.
Dat is waar wij twee mannen zijn onvrikbaar in onze onbewogenheid.
Dat is waar wij twee vrouwen zijn zakdoekjes laten vallende wachten tot de ander het mysterie ontvoudt tot "ja," en "mijn liefste, ik weet".
Er loopt een lijn,
Maar nooit meer een muur.
Dat is waar gevallen, voor viel."

No comments: