Wednesday, August 21, 2019

"Toe-maat-én."

"En soms wanneer het zo immens zeer doet, is het enkel groeipijn, het veranderen van vorm of kleur, het herontdekken dat er nog steeds onderdelen waarin groentje of mee onbekend, te snel en er zullen striemen, te sloom en er zullen doorligwonden, en soms wanneer het zo immens zeer doet, is het enkel groeipijn, wacht maar, tot ook zij overgaat, aan het einde was het elk pijnlijk moment gepaard, dubbel en dwars waard."

No comments: