Wednesday, August 14, 2019

X

"Het was de filosofie van een halfnaakt meisje met trillende benen, dat al onhandig over het bed hangende de sigaret aftikte wanneer hij haar doorgaf. Hij viel ervoor. Zo simpel was het, de filosofie van twee maagden die denken te weten hoe, liefde dan werkelijk zou en moeten zijn. Het perfecte plaatje. Zachtjes fluisterend tegen instemming. Dat is het, wanneer of hoe wij het doen of verpakken, er is geen waarom, tenzij er één iemand, lezen, horen, zien en aannemen zal, wat wij in de naakte waarheid aan kwetsbare levensverwachtingen delen willen, het draait niet om het plaatje, enkel om voor wie of met wie het gebeeld wenst te worden."

No comments: